FAŠIZAM I MI | B E T O N :: KULTURNO PROPAGANDNI KOMPLET

Pošto većinu Ubrojčanih čine žene, evo teksta Adriane Sabo o političkom programu Treće Srbije sa osvrtom na njihovu politiku prema ženama.

“Sa jedne strane, građanima i građankama se nudi utopija, država bez korupcije, GMO-a, koja kao takva ima razvijenu industriju i privredu i mogućnosti da ulaže u obrazovanje, kulturu, umetnost i slično. Sa druge strane se desničarske ideje postavljaju kao ključne u ostvarivanju ove utopije, dok bazu svih ovih promena čini tradicionalno, patrijarhalno društvo: povratak „pravim vrednostima“ i moralu koji će Srbiji pomoći da u svetu konačno dobije zaluženo priznanje i mesto koje joj oduvek pripada.

U ovakvom političkom programu, efektno je zamagljena uloga žene. Jedan njegov deo posvećen je, neočekivano, ali u duhu utopije, ostvarivanju jednakosti žena. Kako smatraju, treba nam omogućiti da same odaberemo da li ćemo biti domaćice ili poslovne žene, a zatim se naglašava i da je nužno podići vrednost našeg rada u društvu. No, kako primećuju, u zemlji se „razvija […] ideologija koja ženu želi da izvuče iz porodice i usmeri samo na karijeru i poboljšanje materijalnog položaja. Treća Srbija se zalaže da žena dobije priliku da sama izabere svoj poziv i da razvija sve strane svog bića, kako one koje se odnose na karijeru, tako i duhovne, biološke i emotivne“. Drugim rečima, dolazi se do stava da je porodica, i to tradicionalna porodica, stub srpskog društva, a taj stub je u krizi. Žena može imati karijeru, ali istovremeno mora biti i majka, mora ispuniti svoju, bogom danu reproduktivnu ulogu. U tom smislu se u ovom diskursu nikada neće naći eksplicitan stav o tome da je žena inferiorna, da treba da služi mužu i da je njena vrednost uslovljena njenim reproduktivnim mogućnostima. To su stavovi čiju afirmaciju Treća Srbija prepušta sestrinskim institucijama i organizacijama, poput crkve, ili ekstremističkim organizacijama, ili pak dugo negovanoj tradiciji isključivanja žena na ovim prostorima. Drugim rečima, u njihovom diskursu postoje svojevrsne beline čije je popunjavanje prepušteno drugima, a na to ko su ti drugi se ukazuje svojevrsnim „linkovima“. Mesto žene u crkvenoj hijerarhiji, na primer, sasvim je očigledno, a pripadnici ove stranke jasno ističu njenu suštinsku važnost za naš narod. Ista je situacija i sa monarhističkim uređenjem, za koje se takođe zalažu. Dakle, žene su sa pozicija moći uklonjene veoma lukavim obrtom, a njihovo svođenje na reproduktivnu funkciju prikazano je kao stvar izbora (i to izbora samih žena).”
from Novosadsko Ubrojčavanje http://www.elektrobeton.net/mikser/fasizam-i-mi/
via IFTTT

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s