Internet sve pamti | SHARE Foundation

ERROR 404: FLOODS – GOVERNMENT NOT FOUND!

Share Defense: Analiza Internet sloboda u toku vanrednog stanja / Republika Srbija / maj 2014. godine

Pravi pokazatelj zrelosti i demokratičnosti neke države i društva je podložnost kritici javnosti. Vlast kojoj je stalo do demokratskih vrednosti i vladavine prava, ne sme da dozvoli da javna debata o temama od javnog interesa utihne, pa ni u vanrednim situacijama, poput elementarne nepogode koja je zadesila Srbiju prethodnih nedelja. Država ne samo da ne sme direktno da ugrožava pravo na slobodno širenje i prijem informacija, nego treba da stvori preduslove da niko drugi, bilo da dolazi iz javnog sektora ili privatne sfere, tu slobodu ne ugrožava. Nažalost, ovaj “test demokratičnosti”, država nije položila, jer su najpre sami predstavnici državnih organa negativno i previše burno reagovali na bilo kakvu kritiku. Potom su privatni akteri, poput kablovskih operatora, pokazali potpuno odsustvo bilo kakve svesti o neophodnosti slobodnog protoka informacija, zloupotrebljavajući svoju ulogu “prenosnika” te informacije i uskraćujući svojim korisnicima dostupnost sadržaja, a na kraju je najveći udar pretrpela kritika na društvenim mrežama, blogovima i drugim alternativnim kanalima komunikacije.

Vanredna situacija vs. vanredno stanje

U opštoj konfuziji koju je izazvala elementarna nepogoda, suptilno se izgubila razlika između vanrednog stanja i vanredne situacije. Tu razliku smišljeno ili slučajno u toku trajanja vanredne situacije nisu uvideli ni pojedini novinari tradicionalnih medija, pa ni predstavnici države i lokalne samouprave, prenoseći poruku da je u Srbiji proglašeno vanredno stanje. Kako se radi o pravnom, a ne kolokvijalnom terminu, i kako njihova “konfuzija” može da ima jako velike posledice po uživanje ljudskih prava, neophodno je objasniti tu razliku.

Vanredno stanje kao pravni institut detaljno reguliše Ustav Republike Srbije, navodeći da ga proglašava Narodna skupština kada “javna opasnost ugrožava opstanak države ili građana” (član 200. Ustava). Narodna skupština je ovlašćena i da donese mere odstupanja od ljudskih i manjinskih prava za vreme trajanja ratnog i vanrednog stanja (Član 105. stav 2. tačka 3) Ustava). Mere ograničenja se mogu odnositi i na slobodu medija (član 50) i pravo na obaveštenost (član 51).

Ustav propisuje da je za ograničavanje slobodnog uživanja ljudskih prava potrebno da su ispunjeni određeni uslovi – propisanost zakonom, usmerenost na zaštitu osnovnih vrednosti društva, uz postojanje srazmernosti mere i cilja (član 20. stav 1). Zakon o vanrednim situacijama nijednom svojom odredbom ne propisuje mere ograničavanja ljudskih prava, pa ni slobode informisanja. Pomenuti zakon ne samo da ne propisuje pravni osnov, nego to pravo uzdiže na viši nivo u skladu sa načelom javnosti, tj. članom 5. tačka v) Zakona o vanrednim situacijama:

“Podaci o opasnostima i delovanju državnih organa, organa autonomnih pokrajina, jedinica lokalne samouprave i drugih subjekata zaštite i spasavanja su javni.

Organi državne uprave, organi autonomnih pokrajina i organi jedinica lokalne samouprave moraju obezbediti da stanovništvo, na području koje može pogoditi elementarna i druga nesreća, bude obavešteno o opasnosti.”

Tromost tradicionalnih medija i izostanak obaveštavanja nadležnih službi u danima vanredne situacije je stvorila potrebu da građani komuniciraju alternativnim putem. Zahvaljujući Internetu građani su imali priliku da objave sadržaje u realnom vremenu i tako informišu javnost, ali i pruže pomoć. Neophodne, ažurirane i pravovremene informacije su građani mogli da dobiju često samo preko društvenih mreža, ad-hoc platformi i Google dokumenata i ostalih kanala komunikacije putem interneta. Nažalost, i neki od ovih vidova komunikacije ubrzo su bili onemogućeni.

via http://www.shareconference.net/sh/defense/internet-sve-pamti

from Novosadsko Ubrojčavanje http://www.shareconference.net/sh/defense/internet-sve-pamti
via botovi

Advertisements

One thought on “Internet sve pamti | SHARE Foundation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s